Allerheiligen, Allerzielen… waarom zwijgt de Kerk?

grafzerk

Nu de hoogfeesten van Allerheiligen en Allerzielen naderen, nu wij zowel de gelukzaligen als de afgestorvenen gedenken, hebben vele katholieken een beklemd gevoel bij de grote stilte die vanuit de Kerk en zijn ambtsdragers (van hoog tot laag) uitgaat, wanneer het gaat om te spreken over de uitersten van de mens. Hoort u onze priesters en bisschoppen nog spreken over de dood en het oordeel dat er op volgt, over de Hemel, de Hel en het Vagevuur? Er ligt een soort taboe over deze onderwerpen… geen woord meer over de noodzaak om zich in dit leven reeds voor te bereiden, wil men er kunnen binnentreden. Lees verder Allerheiligen, Allerzielen… waarom zwijgt de Kerk?

Verklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk

fillialappeal

Naar aanleiding van de Synode over de Familie, die in oktober 2015 plaatsvond, lanceerde een groep bezorgde Katholieke leiders en pro-life organisaties aan paus Franciscus een oproep om te eisen dat hij de Katholieke leer betreffende Communie voor hertrouwde gescheidenen en homoseksuele verbintenissen herbevestigde. Deze oproep werd gesteund met 879.451 handtekeningen, waaronder die van 8 kardinalen en 203 bisschoppen en aartsbisschoppen van alle continenten.

Lees verder Verklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk

Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

magikdankjesorry

Vanochtend kreeg hoofdredacteur  Luk Vanmaercke van Kerk en Leven de gelegenheid op de VRT radio propaganda te maken voor een nieuw boek dat de Antwerpse bisschop Johan Bonny samen met de gekende progressistische moraaltheoloog Roger Burggraeve op 14 oktober a.s. te Antwerpen voorstelt.

Het kreeg de modieuze en tegelijk banale titel “Mag ik? Dank je. Sorry.”,helemaal in de lijn van het politiek en religieus correcte taalgebruik van degenen die het in de Vlaamse Kerk voor het zeggen hebben.In het boek wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van nieuwe rituelen voor “andere” gezinsvormen dan het enige door de kerk erkende gezin: het huwelijk tussen een man en een vrouw. Lees verder Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

Geslaagde bedevaart naar Foy-Notre-Dame

Het vredige dorpje Foy-Notre-Dame, niet ver van Dinant,bezit een prachtige kerk, waarin een miraculeus beeldje van de H.maagd Maria vereerd wordt.Reeds drieëntwintig jaar vertrekt begin oktober vanuit Leffe een traditionele bedevaart naar dit heiligdom.

Ook onze vorige aartsbisschop,Mgr Leonard heeft er aan deelgenomen .Deze bedevaart had dan ook zijn volledige steun.Dit jaar was het de overste voor Benelux en Frankrijk van de Sint-Petrus-broederschap , priester Benoît Paul-Joseph , die de bedevaart voorging.Naast verschillende priesters van de broederschap, waren er ook verschillende andere religieuzen ,waaronder enkele Vlamingen aanwezig.Ongeveer tweehonderd mensen,waaronder veel jongeren,namen aan de bedevaart deel.

Dit jaar was het thema van de bedevaart:”Naar Maria,deur van de barmhartigheid”.De homelies,in het Frans uitgesproken door E.H.Paul-Joseph en in het Nederlands door Pater Gert Verbeke van SJM benadrukten de kracht en het belang van de rozenkrans.

October is de maand van de rozenkrans.Paus Pius V in het bijzonder,maar ook Leo XIII en Johannes-Paulus II hebben er krachtig op aangedrongen de rozenkrans veelvuldig te bidden.Het is door massaal de rozenkrans te bidden,dat de christelijke vloot bij Lepanto de overmacht van de veel sterkere Turkse vloot heeft weten te overwinnen.Ook bij het beleg van Wenen door de Turken,werd door het christelijke leger de rozenkrans gebeden.Hoewel de situatie hopeloos scheen, keerde onverwacht het tij en vertrokken de Turkse invallers.Om even over na te denken…Maar ook in ons gewoon dagelijks leven moeten wij dat fantastische contactmiddel tot Maria gebruiken.Dit gebed is als een steeds weerkerende golf die op onweerstaanbare wijze ,langzaam,maar zeker,de hele kustlijn wijzigt.Het bidden van de rozenkrans en de barmhartigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. E.H.Verbeke heeft  tijdens zijn homelie deze boodschap in warme en diepgaande  bewoordingen uitgedrukt.

Dergelijke bedevaart ,met de plechtige H.Mis als bekroning, is dan toch nog een hap frisse lucht in het oh zo banale en dorre Vlaamse(en Belgische)Kerkgebeuren.Wat zuurstof,dat velen terug op de been helpt!

 

 

Amerikaanse leken beschuldigen paus Franciscus…

De Amerikaanse katholieke krant “The Remnant” heeft op 19 september jl. een open brief gepubliceerd, waarin het beleid van paus Franciscus als dodelijk voor de katholieke leer en moraal wordt bestempeld.

De uitgever, John Vennori,de hoofdredacteur, Michael J.Matt en de belangrijkste journalist van het blad, Christopher A. Ferrara beschuldigen de paus ervan het katholieke geloof bewust te willen ondermijnen. Het artikel dat werkelijk alle elementen van  de pauselijke strategie en werking analyseert, slaat in als een bom. “We accuse pope Francis” analyseert grondig de manier waarop deze paus de geloofsleer op deskundige wijze uitholt, met de uitbundige steun van de geloofsvijandige mediamachten. Alles wordt er in onthuld… het artikel doet dan ook vele vragen oprijzen.

Voor degenen die minder goed met de Engelse taal omgaan, werd het artikel ook in het Frans vertaald. Het verscheen op 24 september op de site van de Franstalige Belgische katholieke site “Belgicatho”.

Doden in de naam van God is satanisch…

Paus Franciscus heeft op 15 september in rode gewaden(de kleur van de martelaren)een mis opgedragen ter gedachtenis van de Franse priester Jacques Hamel,die in juli jl. door moslims in zijn kerk de keel werd overgesneden.In krachtige bewoordingen heeft de paus in zijn homilie gesteld dat “het goed zou zijn mochten alle godsdiensten verkondigen dat doden in de naam van God satanisch is”.

Hij vervolgt : “Vandaag zijn er in de Kerk meer martelaren dan in de eerste eeuwen…christenen, die in de gevangenis zitten,gefolterd en gedood worden ,omdat zij Jezus Christus niet willen verloochenen ” .”Een dergelijke wreedheid, die christenen tot apostasie dwingt is -gebruiken wij gerust het woord – satanisch “. De Franse priester was ” een goed,zacht en broederlijk man ,die zoals een crimineel vermoord werd “. Hij heeft echter de helderheid van geest gehad om zijn moordenaar een naam te geven. Hij heeft duidelijk gezegd :” ga weg , Satan “.

” Wij moeten tot hem bidden, hij is een martelaar,die een plaats heeft onder de gelukzaligen.Moge hij ons de  broederlijkheid, de vrede en ook de kracht geven de waarheid te spreken : doden in de naam van God is satanisch “.

Deze boodschap van paus Franciscus staat in schril contrast met de oproep tot religieuze haat van de opperste imam van de grote moskee van Mekka ,Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz As-Sudais , ter gelegenheid van het begin van de grote bedevaart van miljoenen moslims naar Mekka. Deze imam, een van de meest prestigieuze geestelijke leiders van de islam in Saoedi-Arabië , riep op radio en Tv de hulp van Allah in  om de overwinning te bezorgen  aan de moslimstrijders (djihadstrijders) in Jemen,Syrië en Irak” in hun strijd tegen de verraderlijke joden, de christenhaters en de omgekochte hypocrieten …”. Deze regelrechte oproep tot moord in naam van  God  toont eens temeer aan  wat het werkelijke gelaat van de islam in Saoedi-Arabië  is , alsook de kloof die er tussen religies bestaat.

Dit is een realiteit , die wij voor ogen moeten durven zien , wanneer wij in “dialoog” treden met andere geloofsovertuigingen, die dikwijls een dubbel discours hanteren. Zo niet, zal onze goedbedoelde naïviteit onze ondergang worden…

 

Pro-abortus offensief van George Soros en zijn stichting “Open Society”

De stichting ” Open  Society” van George Soros,een Hongaars-Amerikaanse beursspeculant(met zijn echte naam György Schwartz), die  een ontzaglijk fortuin (geschat op 25 miljard dollar door Forbes magazine )heeft weten te vergaren, wil de wetten ter bescherming van het leven in katholieke landen vernietigen.

In een geheim document van de “Open Society Foundations”(OSF) van George Soros, dat onlangs uitlekte , staat dat de miljardair besloten heeft mee te werken aan het promoten van abortus en aan het bestrijden van de wetten ter bescherming van het leven,door het financieren van een driejarenplan  ,dat in een eerste fase de katholieke landen wil aanpakken.

Het document werd openbaar gemaakt door  DCLeaks  ,een site die sinds het begin van het jaar onderschepte mails publiceert en die zich gans in het bijzonder focust op de organisaties die door Soros worden gefinancierd.

In het  onderschepte document zet de Hongaars-Amerikaanse miljardair  zijn strategie voor 2016-2019 uiteen ter verdediging van de “vrouwenrechten”. Als eerste doelwit dat aangevallen moet worden, wordt Ierland aangegeven, waar de wetgeving het ongeboren leven nog in ruime mate beschermt.Eens dit bastion gevallen onder de mokerslagen van de voorstanders van abortus,zou Ierland als model dienen om de wetten ter bescherming van het leven in “andere sterk katholieke landen” te ontmantelen.

Volgens het OSF document zou “een overwinning in Ierland een precedent scheppen,dat een sterke impact zou hebben op andere sterk katholieke landen zoals Polen .Het zou immers bewijzen dat een omwenteling mogelijk is ,zelfs in zeer conservatieve gebieden” …

Ierland moet dus als eerste aangepakt en daar is veel geld voor nodig.Volgens het uitgelekte document,worden enorme budgetten voorzien om de pro-abortus drukkingsgroepen te ondersteunen:de Abortus Rights Campaign, Amnesty International Ierland en de Ierse vereniging voor gezinsplanning.”Die zullen moeten samenwerken om de Ierse grondwet, waarin het recht van het kind om geboren te worden staat ingeschreven, drastisch te wijzigen “.

Daarna zullen de andere katholieke landen als dominostenen vallen….

De linkse miljardair Soros is trouwens niet de enige die met veel geld het ” recht op abortus” in Ierland wil afdwingen.Ook de Amerikaanse miljardair Chuck Feeney,de multinationals Google, Microsoft,de Ford foundation,Pfizer, JP Morgan en Goldman Sachs streven hetzelfde doel na.

En dit is zeker niet de zoveelste complottheorie,het is de trieste realiteit.

Startvergadering Rooms-Katholiek Lekenforum werkjaar 2016-2017

UITNODIGING: Startvergadering Rooms-Katholiek Lekenforum werkjaar 2016-2017

Startvergadering Rooms-Katholiek Lekenforum werkjaar 2016-2017

Zaterdag 3 september 2016, om 14u in de cafetaria van het Oude Klooster te Maleizen (Terhulpensesteenweg 708, Overijse)

Nieuwe en oude problematieken vormen uitdagingen voor de Katholieke leek: Ontbinding van de Saints Apôtres, abortus legaal tot 20 weken, Europese vluchtelingencrisis, dialoogschool van Lieven Boeve, de kerkelijke subsidies in opspraak,…

Stof genoeg voor een volgende vergadering van het Rooms-Katholiek Lekenforum. Wilt u graag even komen kijken hoe het eraan toe gaat bij ons? Wilt u graag lid worden? Kom gerust langs!

Beste leden en sympathisanten,

Onze vergadering gaat door op zaterdag 3 september om 14 uur in de cafetaria van het Oude Klooster te Maleizen.

Nadien nodigt het bestuur u uit om ons te vervoegen voor een aperitief en/of avondeten in een streekrestaurantje. We zullen deze week nog reserveren, dus als u er graag bij bent: Graag een seintje!

Mag ik er op aandringen dat u tijdig aanwezig bent, of bij onvoorziene omstandigheden ons iets laat weten?

Deze zomer zijn er – terwijl iedereen rustig in verlof was, of thuis van het mooie weer genoot – enkele nieuwe en ook oude problemen de kop op gestoken. In Brussel lijkt de Fraternité des Saints Apôtres alsnog op te zien tegen een definitieve sluiting, er komen weer stemmen op om alle abortussen in België toe te staan tot 20 weken, de vluchtelingencrisis blijft aanslepen, dhr. Boeve heeft zijn project van dialoogschool voorgesteld en ten slotte kwam sinds kort de subsidieregeling van de Belgische Kerk in opspraak.

Saints Apôtres
De broederschap Fraternité des Saints Apôtres kreeg voor de zomer van Mgr. Dekezel te horen dat ze zou worden ontbonden. Na luid en groot protest van niet alleen de plaatselijke parochie, maar ook van tal van andere Belgische organisaties, werd gecommuniceerd dat Mgr. Dekezel de beslissing nog in beraad zou nemen. Intussen lijkt de broederschap alsnog aan te kijken tegen hun definitieve sluiting in België.

Abortus
Vlak voor het parlementair zomerreces liet sp.a een ballonnetje op betreffende abortus. De progressieven willen graag dat alle abortussen in België mogelijk zijn tot 20 weken na de conceptie. Nu is dat enkel mogelijk in gevallen waarin de foetus een ernstige en ongeneeslijke aandoening zou hebben, zoals trisomie 21 (mongolisme). Het argument luidt dat in Nederland alle abortussen tot 20 weken kunnen worden uitgevoerd en dat er elk jaar vele Belgische vrouwen naar Nederland zouden trekken.

Vluchtelingencrisis
Hoewel de Duitse deal met Turkije de druk even van de ketel heeft genomen, blijft de wereldwijde vluchtelingencrisis onverminderd voortduren. De situatie voor Christelijke vluchtelingen in de (Belgische) asielcentra blijft schrijnend. Verschillende persberichten melden dat bedreiging, intimidatie en handtastelijkheden dagelijkse kost zijn voor de Christelijke vluchtelingen, omwille van hun geloof.

Dialoogschool
Dhr. Boeve stelde zijn idee van de dialoogschool voor aan het brede publiek. In die toespraak besteedde hij meer dan een derde van de tijd aan het bekritiseren van de Sint-Ignatiusschool in Maleizen, die hij kenbaar zelf als “grote” concurrent ziet. De idee van de dialoogschool en de invulling die er zal bestaan voor andersgelovigen is voor sommige Katholieken een brug te ver.

Subsidies
In De Standaard werden onlangs de subsidies die de Belgische Kerk kreeg, aangekaart. De teneur van het artikel klonk dat de subsidies onevenredig zouden zijn met die van andere, vreemde godsdiensten in België. Men lijkt op eerste zicht onmiddellijk te vergeten dat in ruil voor de subsidies alle kerkgebouwen eigendom werden van de staat.

Vergadering
U ziet het, het vuur ligt weer aan de Katholieke schenen. Stof genoeg voor een volgende vergadering van het Rooms-Katholiek Lekenforum. Wilt u graag even komen kijken hoe het eraan toe gaat bij ons? Wilt u graag lid worden? Kom gerust langs!

We komen dus samen op zaterdag 3 september 2016, om 14u in de cafetaria van het Oude Klooster te Maleizen (Terhulpensesteenweg 708, Overijse).

Zijn er nog andere thema’s die op deze vergadering aan bod moeten komen? Laat het ons weten en we zetten het op de agenda!

Ter info: Zoals elke eerste zaterdag van de maand is er op 3 september om 10u30 ‘Rozenkrans voor het Leven’ met de ‘Helpers van Gods Geliefde Kinderen’ aan het abortuscentrum van Gent. Wie mee komt bidden, kan van daaruit meerijden met ons. Graag vooraf een seintje, zodat we weten hoeveel auto’s we moeten voorzien.

Tot binnenkort!

Namens het bestuur van het Rooms-Katholiek Lekenforum

[/column]

Het Katholiek onderwijs: een hefboom om moslimkinderen te islamiseren?

Terecht hebben de voorstellen van de”baas” van het katholiek onderwijs,Lieven Boeve, uitgebracht onder de weldenkende benaming”dialoogschool” vele negatieve reacties uitgelokt.Priester Edouard-Marie Gallez heeft er op de site EEChO een interessante commentaar aan gewijd.

In de dialoogschool  zouden de moslimkinderen die er les volgen moslimonderricht krijgen van moslimleraars.Voor het ogenblik is er slechts sprake van zaterdagvoormiddag,buiten de schooluren.Dit betekent duidelijk dat aan elk perspectief op een christelijk getuigenis vaarwel wordt gezegd,tenminste toch dat is wat leeft in de geesten van de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs…

Niets belet dat in een volgende fase de lessen islam gewoon binnen de schooluren gegeven worden,zoals dat het geval is in het gemeenschapsonderwijs.En in een volgende fase zullen zij in een pakket “pluralistische vorming” gegoten worden ,zoals dat nu al in Engeland het geval is.Zo’n vorming neemt gewoon het islamitisch verhaal over zijn eigen ontstaansgeschiedenis over,zonder enige kritieke commentaar,uit angst voor reacties van de leerlingen,waarvan sommige “geradicaliseerd”  zijn ,zoals men zegt…De schoolboeken doen daaraan trouwens aardig mee,door een vervalst idealistisch  beeld van de islam te brengen, juist zoals het islamitisch discours het wil.

Ouders hebben het recht hun kinderen volgens hun eigen overtuiging op te voeden.Moet daarom echter een zich als katholiek beschouwende instelling bijdragen tot het overbrengen van om het eender welk geloof? Er is een verschil tussen tolereren en collaboreren!

Hoe trouwens de talrijke beschuldigingen tegen joden en christenen verstoppen die in de koran voorkomen?En de haatoproepen tegen hen in naam van God?En de oproepen tot moord?Kinderen zijn niet onnozel:velen weten beter met internet om te gaan dan hun leraars.Het is hen niet moeilijk om in contact te treden met de  islam,zoals hij verspreid wordt door islamitische staten of financiële groepen,voor zover zij in hun wijken al niet besmet zijn door plaatselijke islamitische netwerken.

Het katholiek onderwijs heeft zijn kompas verloren. De betrachting van sommige katholieken om een “softe “aangepaste islam te onderrichten is  een dramatische vergissing.En wij spreken nog niet eens over de fenomenen van “radicalisering” en van communautaire afscherming,zoals beschikbare statistieken het duidelijk aantonen.

Sommigen zouden de koran willen uitzuiveren en ontdoen van de meest gewelddadige uitspraken.Zij vergeten dat de koran de joodse Talmoud niet is:voor de moslims werd de koran niet dood mensenhand geschreven,maar is hij het woord van God zelf , in het Arabisch aan een boodschapper( Mahomet)gedicteerd.Er mag niet aan geraakt.Dit geloof in een dictee door een Engel(Gabriel)is verweven met het islamitisch geloof-al is de voltooiing ervan gespreid over meerdere honderden jaren.

Het laïcistische discours:”wij gaan de islam laïciseren,zoals wij het ook met het katholicisme hebben gedaan “is dus onzin,zeker wanneer westerse christelijke verantwoordelijken dit voorhouden.Geen enkele oosterse christen zou dergelijke dwaasheden ooit verkondigen.

In de koran wordt aan kinderen geleerd de “slechten” te haten.Dit zijn de joden en de christenen, die als vervalsers van hun respectievelijke  openbaring worden voorgesteld.Zij zijn veroordeeld en gaan naar de hel.In de” Fatiha”,het gebed dat moslims dikwijls zonder erbij na te denken opzeggen,wordt dit duidelijk gesteld.In een ontmoeting tussen christenen en moslims  in de kerk van het Sint-Michielscollege te Brussel op 23 april jl. ,in aanwezigheid van een bisschop,werd aan alle aanwezigen gevraagd deze Fatiha luidop uit spreken,een valstrik waarin alle aanwezigen in al hun naïviteit met  open ogen zijn ingelopen.

Wanneer  christenen,waaronder bisschoppen,een islamitisch gebed bidden,die hen tot de hel veroordeeld,kan men dan nog verwonderd zijn dat de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs zich bereid tonen hun structuren open te stellen voor de uitdrukking van het islamitisch geloof ?

Het wordt hoog tijd om te benadrukken dat er een recht bestaat van kinderen-maar ook van volwassenen-om niet bedrogen te worden.Een fundamenteel recht dat het decreet op de godsdienstvrijheid van Vaticanum II spijtig genoeg vergeten heeft te behandelen.Is daar een Vaticanum III voor nodig?