Verklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk

fillialappeal

Naar aanleiding van de Synode over de Familie, die in oktober 2015 plaatsvond, lanceerde een groep bezorgde Katholieke leiders en pro-life organisaties aan paus Franciscus een oproep om te eisen dat hij de Katholieke leer betreffende Communie voor hertrouwde gescheidenen en homoseksuele verbintenissen herbevestigde. Deze oproep werd gesteund met 879.451 handtekeningen, waaronder die van 8 kardinalen en 203 bisschoppen en aartsbisschoppen van alle continenten.

Lees verder Verklaring van trouw aan de onveranderlijke Kerkelijke Leer over het Huwelijk

Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

magikdankjesorry

Vanochtend kreeg hoofdredacteur  Luk Vanmaercke van Kerk en Leven de gelegenheid op de VRT radio propaganda te maken voor een nieuw boek dat de Antwerpse bisschop Johan Bonny samen met de gekende progressistische moraaltheoloog Roger Burggraeve op 14 oktober a.s. te Antwerpen voorstelt.

Het kreeg de modieuze en tegelijk banale titel “Mag ik? Dank je. Sorry.”,helemaal in de lijn van het politiek en religieus correcte taalgebruik van degenen die het in de Vlaamse Kerk voor het zeggen hebben.In het boek wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van nieuwe rituelen voor “andere” gezinsvormen dan het enige door de kerk erkende gezin: het huwelijk tussen een man en een vrouw. Lees verder Het “Mag ik? Dank je. Sorry ” van Johan Bonny gaat in tegen de Kerkelijke leer

Geslaagde bedevaart naar Foy-Notre-Dame

Het vredige dorpje Foy-Notre-Dame, niet ver van Dinant,bezit een prachtige kerk, waarin een miraculeus beeldje van de H.maagd Maria vereerd wordt.Reeds drieëntwintig jaar vertrekt begin oktober vanuit Leffe een traditionele bedevaart naar dit heiligdom.

Ook onze vorige aartsbisschop,Mgr Leonard heeft er aan deelgenomen .Deze bedevaart had dan ook zijn volledige steun.Dit jaar was het de overste voor Benelux en Frankrijk van de Sint-Petrus-broederschap , priester Benoît Paul-Joseph , die de bedevaart voorging.Naast verschillende priesters van de broederschap, waren er ook verschillende andere religieuzen ,waaronder enkele Vlamingen aanwezig.Ongeveer tweehonderd mensen,waaronder veel jongeren,namen aan de bedevaart deel.

Dit jaar was het thema van de bedevaart:”Naar Maria,deur van de barmhartigheid”.De homelies,in het Frans uitgesproken door E.H.Paul-Joseph en in het Nederlands door Pater Gert Verbeke van SJM benadrukten de kracht en het belang van de rozenkrans.

October is de maand van de rozenkrans.Paus Pius V in het bijzonder,maar ook Leo XIII en Johannes-Paulus II hebben er krachtig op aangedrongen de rozenkrans veelvuldig te bidden.Het is door massaal de rozenkrans te bidden,dat de christelijke vloot bij Lepanto de overmacht van de veel sterkere Turkse vloot heeft weten te overwinnen.Ook bij het beleg van Wenen door de Turken,werd door het christelijke leger de rozenkrans gebeden.Hoewel de situatie hopeloos scheen, keerde onverwacht het tij en vertrokken de Turkse invallers.Om even over na te denken…Maar ook in ons gewoon dagelijks leven moeten wij dat fantastische contactmiddel tot Maria gebruiken.Dit gebed is als een steeds weerkerende golf die op onweerstaanbare wijze ,langzaam,maar zeker,de hele kustlijn wijzigt.Het bidden van de rozenkrans en de barmhartigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. E.H.Verbeke heeft  tijdens zijn homelie deze boodschap in warme en diepgaande  bewoordingen uitgedrukt.

Dergelijke bedevaart ,met de plechtige H.Mis als bekroning, is dan toch nog een hap frisse lucht in het oh zo banale en dorre Vlaamse(en Belgische)Kerkgebeuren.Wat zuurstof,dat velen terug op de been helpt!

 

 

Amerikaanse leken beschuldigen paus Franciscus…

De Amerikaanse katholieke krant “The Remnant” heeft op 19 september jl. een open brief gepubliceerd, waarin het beleid van paus Franciscus als dodelijk voor de katholieke leer en moraal wordt bestempeld.

De uitgever, John Vennori,de hoofdredacteur, Michael J.Matt en de belangrijkste journalist van het blad, Christopher A. Ferrara beschuldigen de paus ervan het katholieke geloof bewust te willen ondermijnen. Het artikel dat werkelijk alle elementen van  de pauselijke strategie en werking analyseert, slaat in als een bom. “We accuse pope Francis” analyseert grondig de manier waarop deze paus de geloofsleer op deskundige wijze uitholt, met de uitbundige steun van de geloofsvijandige mediamachten. Alles wordt er in onthuld… het artikel doet dan ook vele vragen oprijzen.

Voor degenen die minder goed met de Engelse taal omgaan, werd het artikel ook in het Frans vertaald. Het verscheen op 24 september op de site van de Franstalige Belgische katholieke site “Belgicatho”.

Doden in de naam van God is satanisch…

Paus Franciscus heeft op 15 september in rode gewaden(de kleur van de martelaren)een mis opgedragen ter gedachtenis van de Franse priester Jacques Hamel,die in juli jl. door moslims in zijn kerk de keel werd overgesneden.In krachtige bewoordingen heeft de paus in zijn homilie gesteld dat “het goed zou zijn mochten alle godsdiensten verkondigen dat doden in de naam van God satanisch is”.

Hij vervolgt : “Vandaag zijn er in de Kerk meer martelaren dan in de eerste eeuwen…christenen, die in de gevangenis zitten,gefolterd en gedood worden ,omdat zij Jezus Christus niet willen verloochenen ” .”Een dergelijke wreedheid, die christenen tot apostasie dwingt is -gebruiken wij gerust het woord – satanisch “. De Franse priester was ” een goed,zacht en broederlijk man ,die zoals een crimineel vermoord werd “. Hij heeft echter de helderheid van geest gehad om zijn moordenaar een naam te geven. Hij heeft duidelijk gezegd :” ga weg , Satan “.

” Wij moeten tot hem bidden, hij is een martelaar,die een plaats heeft onder de gelukzaligen.Moge hij ons de  broederlijkheid, de vrede en ook de kracht geven de waarheid te spreken : doden in de naam van God is satanisch “.

Deze boodschap van paus Franciscus staat in schril contrast met de oproep tot religieuze haat van de opperste imam van de grote moskee van Mekka ,Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz As-Sudais , ter gelegenheid van het begin van de grote bedevaart van miljoenen moslims naar Mekka. Deze imam, een van de meest prestigieuze geestelijke leiders van de islam in Saoedi-Arabië , riep op radio en Tv de hulp van Allah in  om de overwinning te bezorgen  aan de moslimstrijders (djihadstrijders) in Jemen,Syrië en Irak” in hun strijd tegen de verraderlijke joden, de christenhaters en de omgekochte hypocrieten …”. Deze regelrechte oproep tot moord in naam van  God  toont eens temeer aan  wat het werkelijke gelaat van de islam in Saoedi-Arabië  is , alsook de kloof die er tussen religies bestaat.

Dit is een realiteit , die wij voor ogen moeten durven zien , wanneer wij in “dialoog” treden met andere geloofsovertuigingen, die dikwijls een dubbel discours hanteren. Zo niet, zal onze goedbedoelde naïviteit onze ondergang worden…

 

Pro-abortus offensief van George Soros en zijn stichting “Open Society”

De stichting ” Open  Society” van George Soros,een Hongaars-Amerikaanse beursspeculant(met zijn echte naam György Schwartz), die  een ontzaglijk fortuin (geschat op 25 miljard dollar door Forbes magazine )heeft weten te vergaren, wil de wetten ter bescherming van het leven in katholieke landen vernietigen.

In een geheim document van de “Open Society Foundations”(OSF) van George Soros, dat onlangs uitlekte , staat dat de miljardair besloten heeft mee te werken aan het promoten van abortus en aan het bestrijden van de wetten ter bescherming van het leven,door het financieren van een driejarenplan  ,dat in een eerste fase de katholieke landen wil aanpakken.

Het document werd openbaar gemaakt door  DCLeaks  ,een site die sinds het begin van het jaar onderschepte mails publiceert en die zich gans in het bijzonder focust op de organisaties die door Soros worden gefinancierd.

In het  onderschepte document zet de Hongaars-Amerikaanse miljardair  zijn strategie voor 2016-2019 uiteen ter verdediging van de “vrouwenrechten”. Als eerste doelwit dat aangevallen moet worden, wordt Ierland aangegeven, waar de wetgeving het ongeboren leven nog in ruime mate beschermt.Eens dit bastion gevallen onder de mokerslagen van de voorstanders van abortus,zou Ierland als model dienen om de wetten ter bescherming van het leven in “andere sterk katholieke landen” te ontmantelen.

Volgens het OSF document zou “een overwinning in Ierland een precedent scheppen,dat een sterke impact zou hebben op andere sterk katholieke landen zoals Polen .Het zou immers bewijzen dat een omwenteling mogelijk is ,zelfs in zeer conservatieve gebieden” …

Ierland moet dus als eerste aangepakt en daar is veel geld voor nodig.Volgens het uitgelekte document,worden enorme budgetten voorzien om de pro-abortus drukkingsgroepen te ondersteunen:de Abortus Rights Campaign, Amnesty International Ierland en de Ierse vereniging voor gezinsplanning.”Die zullen moeten samenwerken om de Ierse grondwet, waarin het recht van het kind om geboren te worden staat ingeschreven, drastisch te wijzigen “.

Daarna zullen de andere katholieke landen als dominostenen vallen….

De linkse miljardair Soros is trouwens niet de enige die met veel geld het ” recht op abortus” in Ierland wil afdwingen.Ook de Amerikaanse miljardair Chuck Feeney,de multinationals Google, Microsoft,de Ford foundation,Pfizer, JP Morgan en Goldman Sachs streven hetzelfde doel na.

En dit is zeker niet de zoveelste complottheorie,het is de trieste realiteit.

Startvergadering Rooms-Katholiek Lekenforum werkjaar 2016-2017

UITNODIGING: Startvergadering Rooms-Katholiek Lekenforum werkjaar 2016-2017

Startvergadering Rooms-Katholiek Lekenforum werkjaar 2016-2017

Zaterdag 3 september 2016, om 14u in de cafetaria van het Oude Klooster te Maleizen (Terhulpensesteenweg 708, Overijse)

Nieuwe en oude problematieken vormen uitdagingen voor de Katholieke leek: Ontbinding van de Saints Apôtres, abortus legaal tot 20 weken, Europese vluchtelingencrisis, dialoogschool van Lieven Boeve, de kerkelijke subsidies in opspraak,…

Stof genoeg voor een volgende vergadering van het Rooms-Katholiek Lekenforum. Wilt u graag even komen kijken hoe het eraan toe gaat bij ons? Wilt u graag lid worden? Kom gerust langs!

Beste leden en sympathisanten,

Onze vergadering gaat door op zaterdag 3 september om 14 uur in de cafetaria van het Oude Klooster te Maleizen.

Nadien nodigt het bestuur u uit om ons te vervoegen voor een aperitief en/of avondeten in een streekrestaurantje. We zullen deze week nog reserveren, dus als u er graag bij bent: Graag een seintje!

Mag ik er op aandringen dat u tijdig aanwezig bent, of bij onvoorziene omstandigheden ons iets laat weten?

Deze zomer zijn er – terwijl iedereen rustig in verlof was, of thuis van het mooie weer genoot – enkele nieuwe en ook oude problemen de kop op gestoken. In Brussel lijkt de Fraternité des Saints Apôtres alsnog op te zien tegen een definitieve sluiting, er komen weer stemmen op om alle abortussen in België toe te staan tot 20 weken, de vluchtelingencrisis blijft aanslepen, dhr. Boeve heeft zijn project van dialoogschool voorgesteld en ten slotte kwam sinds kort de subsidieregeling van de Belgische Kerk in opspraak.

Saints Apôtres
De broederschap Fraternité des Saints Apôtres kreeg voor de zomer van Mgr. Dekezel te horen dat ze zou worden ontbonden. Na luid en groot protest van niet alleen de plaatselijke parochie, maar ook van tal van andere Belgische organisaties, werd gecommuniceerd dat Mgr. Dekezel de beslissing nog in beraad zou nemen. Intussen lijkt de broederschap alsnog aan te kijken tegen hun definitieve sluiting in België.

Abortus
Vlak voor het parlementair zomerreces liet sp.a een ballonnetje op betreffende abortus. De progressieven willen graag dat alle abortussen in België mogelijk zijn tot 20 weken na de conceptie. Nu is dat enkel mogelijk in gevallen waarin de foetus een ernstige en ongeneeslijke aandoening zou hebben, zoals trisomie 21 (mongolisme). Het argument luidt dat in Nederland alle abortussen tot 20 weken kunnen worden uitgevoerd en dat er elk jaar vele Belgische vrouwen naar Nederland zouden trekken.

Vluchtelingencrisis
Hoewel de Duitse deal met Turkije de druk even van de ketel heeft genomen, blijft de wereldwijde vluchtelingencrisis onverminderd voortduren. De situatie voor Christelijke vluchtelingen in de (Belgische) asielcentra blijft schrijnend. Verschillende persberichten melden dat bedreiging, intimidatie en handtastelijkheden dagelijkse kost zijn voor de Christelijke vluchtelingen, omwille van hun geloof.

Dialoogschool
Dhr. Boeve stelde zijn idee van de dialoogschool voor aan het brede publiek. In die toespraak besteedde hij meer dan een derde van de tijd aan het bekritiseren van de Sint-Ignatiusschool in Maleizen, die hij kenbaar zelf als “grote” concurrent ziet. De idee van de dialoogschool en de invulling die er zal bestaan voor andersgelovigen is voor sommige Katholieken een brug te ver.

Subsidies
In De Standaard werden onlangs de subsidies die de Belgische Kerk kreeg, aangekaart. De teneur van het artikel klonk dat de subsidies onevenredig zouden zijn met die van andere, vreemde godsdiensten in België. Men lijkt op eerste zicht onmiddellijk te vergeten dat in ruil voor de subsidies alle kerkgebouwen eigendom werden van de staat.

Vergadering
U ziet het, het vuur ligt weer aan de Katholieke schenen. Stof genoeg voor een volgende vergadering van het Rooms-Katholiek Lekenforum. Wilt u graag even komen kijken hoe het eraan toe gaat bij ons? Wilt u graag lid worden? Kom gerust langs!

We komen dus samen op zaterdag 3 september 2016, om 14u in de cafetaria van het Oude Klooster te Maleizen (Terhulpensesteenweg 708, Overijse).

Zijn er nog andere thema’s die op deze vergadering aan bod moeten komen? Laat het ons weten en we zetten het op de agenda!

Ter info: Zoals elke eerste zaterdag van de maand is er op 3 september om 10u30 ‘Rozenkrans voor het Leven’ met de ‘Helpers van Gods Geliefde Kinderen’ aan het abortuscentrum van Gent. Wie mee komt bidden, kan van daaruit meerijden met ons. Graag vooraf een seintje, zodat we weten hoeveel auto’s we moeten voorzien.

Tot binnenkort!

Namens het bestuur van het Rooms-Katholiek Lekenforum

[/column]

Het Katholiek onderwijs: een hefboom om moslimkinderen te islamiseren?

Terecht hebben de voorstellen van de”baas” van het katholiek onderwijs,Lieven Boeve, uitgebracht onder de weldenkende benaming”dialoogschool” vele negatieve reacties uitgelokt.Priester Edouard-Marie Gallez heeft er op de site EEChO een interessante commentaar aan gewijd.

In de dialoogschool  zouden de moslimkinderen die er les volgen moslimonderricht krijgen van moslimleraars.Voor het ogenblik is er slechts sprake van zaterdagvoormiddag,buiten de schooluren.Dit betekent duidelijk dat aan elk perspectief op een christelijk getuigenis vaarwel wordt gezegd,tenminste toch dat is wat leeft in de geesten van de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs…

Niets belet dat in een volgende fase de lessen islam gewoon binnen de schooluren gegeven worden,zoals dat het geval is in het gemeenschapsonderwijs.En in een volgende fase zullen zij in een pakket “pluralistische vorming” gegoten worden ,zoals dat nu al in Engeland het geval is.Zo’n vorming neemt gewoon het islamitisch verhaal over zijn eigen ontstaansgeschiedenis over,zonder enige kritieke commentaar,uit angst voor reacties van de leerlingen,waarvan sommige “geradicaliseerd”  zijn ,zoals men zegt…De schoolboeken doen daaraan trouwens aardig mee,door een vervalst idealistisch  beeld van de islam te brengen, juist zoals het islamitisch discours het wil.

Ouders hebben het recht hun kinderen volgens hun eigen overtuiging op te voeden.Moet daarom echter een zich als katholiek beschouwende instelling bijdragen tot het overbrengen van om het eender welk geloof? Er is een verschil tussen tolereren en collaboreren!

Hoe trouwens de talrijke beschuldigingen tegen joden en christenen verstoppen die in de koran voorkomen?En de haatoproepen tegen hen in naam van God?En de oproepen tot moord?Kinderen zijn niet onnozel:velen weten beter met internet om te gaan dan hun leraars.Het is hen niet moeilijk om in contact te treden met de  islam,zoals hij verspreid wordt door islamitische staten of financiële groepen,voor zover zij in hun wijken al niet besmet zijn door plaatselijke islamitische netwerken.

Het katholiek onderwijs heeft zijn kompas verloren. De betrachting van sommige katholieken om een “softe “aangepaste islam te onderrichten is  een dramatische vergissing.En wij spreken nog niet eens over de fenomenen van “radicalisering” en van communautaire afscherming,zoals beschikbare statistieken het duidelijk aantonen.

Sommigen zouden de koran willen uitzuiveren en ontdoen van de meest gewelddadige uitspraken.Zij vergeten dat de koran de joodse Talmoud niet is:voor de moslims werd de koran niet dood mensenhand geschreven,maar is hij het woord van God zelf , in het Arabisch aan een boodschapper( Mahomet)gedicteerd.Er mag niet aan geraakt.Dit geloof in een dictee door een Engel(Gabriel)is verweven met het islamitisch geloof-al is de voltooiing ervan gespreid over meerdere honderden jaren.

Het laïcistische discours:”wij gaan de islam laïciseren,zoals wij het ook met het katholicisme hebben gedaan “is dus onzin,zeker wanneer westerse christelijke verantwoordelijken dit voorhouden.Geen enkele oosterse christen zou dergelijke dwaasheden ooit verkondigen.

In de koran wordt aan kinderen geleerd de “slechten” te haten.Dit zijn de joden en de christenen, die als vervalsers van hun respectievelijke  openbaring worden voorgesteld.Zij zijn veroordeeld en gaan naar de hel.In de” Fatiha”,het gebed dat moslims dikwijls zonder erbij na te denken opzeggen,wordt dit duidelijk gesteld.In een ontmoeting tussen christenen en moslims  in de kerk van het Sint-Michielscollege te Brussel op 23 april jl. ,in aanwezigheid van een bisschop,werd aan alle aanwezigen gevraagd deze Fatiha luidop uit spreken,een valstrik waarin alle aanwezigen in al hun naïviteit met  open ogen zijn ingelopen.

Wanneer  christenen,waaronder bisschoppen,een islamitisch gebed bidden,die hen tot de hel veroordeeld,kan men dan nog verwonderd zijn dat de verantwoordelijken van het katholiek onderwijs zich bereid tonen hun structuren open te stellen voor de uitdrukking van het islamitisch geloof ?

Het wordt hoog tijd om te benadrukken dat er een recht bestaat van kinderen-maar ook van volwassenen-om niet bedrogen te worden.Een fundamenteel recht dat het decreet op de godsdienstvrijheid van Vaticanum II spijtig genoeg vergeten heeft te behandelen.Is daar een Vaticanum III voor nodig?

Ingezonden open brief aan CD&V

Vandaag bereikte ons deze brief, die gericht werd aan de CD&V omwille van haar deelname aan de gaypride. Hoewel de brief niet van eigen makelij is, willen we u de inhoud zeker niet onthouden. De auteur is, net zoals vele katholieken, verontwaardigd dat “de partij van God”, zoals ze vroeger wel eens werd genoemd, blijkbaar zijn eigen wagen had op de recentste gaypride. Het reilen en zeilen van de CD&V houdt vele katholieke kiezers bezig, vandaar onze publicatie.

Met toenemende verbazing stel ik vast dat CD&V nu zelfs een eigen praalwagen heeft op
de gay pride. Blijkbaar is de verdwazing binnen deze partij nu zo sterk toegenomen dat
ieder schaamtegevoel en gezond verstand verdwenen is.
Je zou denken dat na het getuigenis van Koen Crucke enkele maanden geleden (zie
onderaan deze tekst) over de ontrouw in zijn ‘huwelijk’ de schellen eindelijk eens van de
ogen zouden vallen, maar ik ben natuurlijk weer eens te optimistisch geweest.
In feite is CD&V, evenals andere partijen, medeplichtig aan kindermishandeling, door de
openlijke steun aan de homobeweging, en dus ook aan de eisen van deze groepering. De
homobeweging is namelijk voorstander van het kunstmatig produceren van kinderen,
waarvan men al op voorhand beslist heeft dat ze niet door hun biologische vader en
moeder mogen opgevoed worden, daar waar ieder kind een natuurlijk verlangen heeft
om verbonden te leven met de eigen ouders. Dit is een totaal gebrek aan respect voor de
integriteit van het kind en dus een vorm van kindermishandeling. Kinderen worden
helaas vaak, en niet alleen door de homobeweging, gezien louter in functie van het geluk
van volwassenen. Men wil een kind, en de methode om dat kind te hebben doet er dan
niet meer toe, zolang men zijn eigen kinderwens maar in vervulling kan laten gaan.
Door condooms uit te delen tijdens een gay pride toont men ook impliciet aan dat men
goed weet hoe ongezond en losbandig de homoseksuele levensstijl is, want met
verantwoorde familieplanning heeft dit natuurlijk niets te maken. Termen als cruising (op
zoek gaan naar anonieme seks) en darkrooms (waar je niet ziet met wie je allemaal seks
hebt) zijn zelfs specifiek ontstaan vanuit het homomilieu. Anale penetratie is zo ongezond
dat het aangeraden wordt om sowieso altijd een condoom te gebruiken. Dat dit het
gevolg is van het feit dat de anus nu eenmaal geen natuurlijke omgeving is voor
penetratie, wordt omwille van de politieke correctheid verzwegen.
CD&V profileert zich graag als gezinspartij, maar door de steun aan de homobeweging
bewijst men net daardoor dat het de meest hypocriete partij in België is.
Overigens, als men zo bekommerd is om niemand te discrimineren, waarom verzwijgt
men dan nog steeds polyamorie? De voorstanders daarvan lopen ook al een tijdje mee in
gay pride optochten en dat zijn ook holebi’s die opkomen voor hun rechten! Maar ja,
naast heteroseksualiteit ook nog monogamie loslaten als norm, dan zouden de kiezers
nog meer schrikken, en dus houden we het beter nog even stil zeker?
Homoseksualiteit is even normaal, natuurlijk en belangrijk als sadomasochisme,
polyamorie, necrofilie (komt ook bij bepaalde dieren voor en is dus natuurlijk hé),
nymfomanie, exhibitionisme, voyeurisme en een hoop andere fetisjismen. Het is gedrag
dat geen enkel objectief nut heeft, niet noodzakelijk verklaard wordt vanuit een
biologische functie, geen bijdrage levert aan de samenleving en waar dus ook geen
objectieve reden voor is dat de overheid er een anti-discriminatiebeleid voor zou moeten
voeren. Het feit alleen al dat mensen van zoiets absurd als homofobie beschuldigd
worden (een afkeer voelen voor homoseksueel gedrag is niet irrationeel), zou het voor
iedereen duidelijk moeten maken dat men zeer kritisch moet staan tegenover wat zo’n
groepering allemaal beweert. Het wordt al helemaal krankzinnig als men dan ook nog
eens beweert dat het discriminatie is om het huwelijk te definiëren als een relatie tussen
man en vrouw. Het huwelijk bestaat namelijk omwille van de relatie tussen man en
vrouw.
Aangezien onterechte beschuldigingen van discriminatie en fobie nog altijd zonder kritiek
worden onthaald in dit papegaaienland, waarin men denkt dat men goed bezig is als men
blindelings enkele slogans kan herhalen over liefde en verdraagzaamheid, volgt hieronder
een kritische analyse van verschillende drogredenen die vanuit de homobeweging de
laatste jaren gebruikt zijn.
1) Het is natuurlijk want de dieren doen het ook. Wat dieren doen heeft geen enkele
morele betekenis voor mensen. Dat iets natuurlijk is voor een bepaalde soort, betekent
ook niet dat het daarom natuurlijk is voor een andere soort. Enkele voorbeelden.
Bonobo’s hebben seks met kinderen. Zeehonden doen het met pinguïns. Leeuwen doden
de kinderen van een verdreven rivaal. De koekoek legt eieren in het nest van andere
vogels.
Dit argument wordt in het publiek debat trouwens voor niets anders gebruikt. Ooit al
gehoord dat iemand zegt: “De dieren lopen naakt rond, dus je moet het maar normaal
vinden als ik dat ook doe en anders heb jij een fobie?” De onverdraagzaamheid
tegenover mensen die expliciet homoseksueel gedrag niet leuk vinden, is trouwens
typerend voor het extremisme in deze kwestie. De norm in een beschaafde samenleving
is dat je rekening houdt met de gevoeligheden van anderen en dus niet zomaar mensen
confronteert met bijvoorbeeld homoseksueel gekus op straat. Dat is exact hetzelfde als
wanneer nudisten anderen niet zouden respecteren en overal naakt rondlopen en de
overheid kritiek op dat gedrag dan ook nog eens zou bestempelen als discriminatie of
haat.
2) Het is liefde. Dat is geen argument voor seks, zoals blijkt uit het feit dat liefde tussen
broer en zus (of tussen twee broers of twee zussen) ook niet wil zeggen dat het oké is
om seks met elkaar te hebben. Overigens vermijden voorstanders van de normalisering
van incest liefst die term en ze spreken dan over genetisch seksuele aantrekking. Door
een ander woord te gebruiken tracht men de bestaande negatieve connotaties te
vermijden.
Het is belangrijk om van iedereen te houden. Jong en oud, man en vrouw, ongeacht ras,
handicap enzovoort. Door liefde te gebruiken als argument voor een seksuele
geaardheid, voor een seksuele relatie, fixeer je de liefde onmiddellijk op lichamelijke,
seksuele verlangens en bevrediging, wat net schadelijk is voor de natuur van de
menselijke liefde, die gebaseerd is op offerbereidheid, op spirituele waarden. Dit staat in
contrast met de dierlijke natuur, die alleen op het lichamelijke gericht is. We moeten
daarom zeker afstappen van het idee dat liefde voor iemand voelen, betekent dat je een
bepaalde seksuele geaardheid hebt.
3) Het is aangeboren. Cavaria erkent openlijk dat we dat niet weten. De mythe van de
aangeboren homoseksuele geaardheid werd eind jaren ’80 van vorige eeuw in het leven
geroepen door activisten in Amerika, omdat men zo een bepaalde wetgeving (Civil Rights
Act van 1964) kon gebruiken die rechten gaf aan categorieën van mensen vanwege
aangeboren kenmerken. Dit staat beschreven in de publicaties van homoactivisten
Hunter Madsen en Marshall Kirk.
Zelfs al zou het aangeboren zijn, dan heeft dat nog geen doorslaggevende betekenis, net
zomin als we bijvoorbeeld zouden argumenteren dat wanneer agressieve neigingen bij
sommige mensen aangeboren zijn, dit wil zeggen dat iedereen die last heeft van
agressie, een fobie zou hebben. Van alcoholisme wordt ook beweerd dat dit erfelijk kan
zijn, en dat is ook geen reden om te zeggen dat het goed is.
Zogenaamde homofobie kan ook niet vergeleken worden met racisme. Racisme heeft
namelijk betrekking op uiterlijke kenmerken en homoseksualiteit (en de afkeer ervan)
heeft betrekking op gedrag. Gedrag is moreel relevant en uiterlijke kenmerken zijn dat
niet.
4) Het is een geaardheid. Alles wat mensen doen (tenzij op bevel van anderen), heeft te
maken met hun geaardheid. Haat en egoïsme, jaloezie en hebzucht, onverschilligheid en
onverdraagzaamheid, luiheid en gulzigheid enzovoort, maken allemaal deel uit van de
menselijke geaardheid. Dat iets deel uitmaakt van je geaardheid is op zich genomen
nooit een argument om te stellen dat het oké is om ernaar te handelen.
Dat seksuele geaardheid ook betrekking heeft op zaken zoals BDSM, dat wordt
grotendeels verzwegen, omdat de term seksuele geaardheid ideologisch misbruikt wordt
om rechten te bekomen voor één vorm van seksuele geaardheid, namelijk
homoseksualiteit.
5) Je bent holebi of hetero. Het bestaan van biseksualiteit bewijst al dat je mensen niet
eenvoudig in vakjes kan steken. De term holebi is als identiteitsbepaling ook
onbruikbaar, want biseksualiteit hoort evenveel bij hetero als bij homo/lesbisch. Je kan
dan even goed spreken over homles en hetebi of zoiets.
In de praktijk blijken die categorieën soms ook helemaal niet te kloppen. Er zijn
getuigenissen van mensen die zich bijvoorbeeld lange tijd exclusief tot een bepaald
geslacht aangetrokken voelen, en dan toch ineens op iemand verliefd worden die niet
behoort tot het geslacht waar oorspronkelijk de voorkeur naar uitging. In gevangenissen
kunnen mensen homoseksuele neigingen ontwikkelen die ze daarvoor niet hadden, wat
duidt op de invloed vanuit de omgeving op hun seksualiteit. Anderen spreken over hoe
bepaalde (soms traumatische) ervaringen hun gevoelens van aantrekking tot het andere
en/of hetzelfde geslacht sterk beïnvloed hebben.
Een exclusief homoseksuele identiteit lijkt onder natuurlijke omstandigheden ook niet te
bestaan in de dierenwereld.
5) Het is diversiteit. Deze term verwijst naar neutrale verschillen zoals diverse kleuren,
rassen, kunstvormen, maar homoseksualiteit is fundamenteel verschillend van
heteroseksualiteit doordat de geslachtsorganen bestaan dankzij de voortplanting.
Daardoor heeft heteroseksualiteit een onmisbare functie, wat niet geldt voor
homoseksualiteit. De term diversiteit wordt daarom onterecht gebruikt om het bestaan
van homoseksualiteit te duiden.
Als men dan toch de term seksuele diversiteit hanteert, dan zou het absurd zijn om die
alleen toe te passen op het onderscheid tussen homo en hetero. Ook het onderscheid
tussen poly en mono, of dominant en onderdanig, ‘vanilla’ of BDSM, kan dan als relevant
gesteld worden. Dit blijft vooralsnog in de verre marge van het maatschappelijk debat.
Dit is immers ideologisch niet opportuun, aangezien dan de term seksuele diversiteit
plotseling moeilijker te verantwoorden wordt als moreel neutraal en dus ook niet meer zo
gemakkelijk te gebruiken is om zogenaamde discriminatie aan te kaarten.
6) Je moet respect tonen. Respect tonen voor iemand is nog iets anders dan iemand
gelijk geven. Iedereen verdient respect. Zelfs de ergste crimineel verdient nog altijd een
eerlijk proces en de doodstraf hebben wij afgeschaft. De mate waarin je respect toont,
verschilt natuurlijk wel. Zo is het ook belangrijk om voor alle mensen, ongeacht hun
seksuele levensstijl, respect te tonen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook hun levensstijl
moet goedkeuren.
7) Het huwelijk gaat over twee mensen die van elkaar houden. Dat liefde belangrijk is
voor een huwelijk en dat het over de relatie tussen twee mensen gaat, dat is zo gegroeid
omdat een liefdevolle relatie tussen man en vrouw de beste basis vormt voor een goede
en gezonde ontwikkeling van kinderen. Zonder kinderen is er geen toekomst en daarom
is het belangrijk dat een samenleving de relatie tussen man en vrouw een bijzondere
vorm van erkenning geeft. Die vorm van erkenning staat universeel bekend als het
huwelijk. Abstractie maken van het feit dat het bij het huwelijk wezenlijk gaat om de
liefde tussen man en vrouw (en dus niet zomaar om twee mensen ongeacht hun
geslacht), ontkent daarom de bestaansreden van het huwelijk.
De waarde van het huwelijk (en het belang van kinderen voor de samenleving) is de
laatste decennia ondermijnd vanuit een marxistisch-feministische visie (het huwelijk
gezien als onderdrukking van de vrouw), het groot aantal echtscheidingen, het ongehuwd
samenwonen en andere vormen van seks buiten het huwelijk, het algemeen gebruik van
anticonceptie, de schrik voor overbevolking. Het zijn vooral deze factoren die de
argumenten tegen het homohuwelijk hebben verzwakt.
8) Onvruchtbare heterokoppels mogen trouwen, dus homokoppels mogen dat ook. Dat
onvruchtbare heterokoppels mogen trouwen is het logisch gevolg van a) het feit dat we
niet met zekerheid weten of een koppel effectief vruchtbaar zal zijn – een heteroseksuele
relatie begint als potentieel vruchtbaar – en b) dat een koppel trouw belooft voor de rest
van het leven en dus ook tot na de leeftijd dat men nog kinderen kan krijgen. Het gaat
daarbij dus om relaties die onder typische omstandigheden (in de zin dat men zou
trouwen op vruchtbare leeftijd en zonder bijkomende beletsels voor een intieme relatie)
identiek zijn aan die van een vruchtbaar koppel.
Wanneer het echter gaat over nauwe bloedverwanten, dan mogen die (nu nog steeds)
niet trouwen ook al zouden ze onvruchtbaar zijn. Een dergelijke relatie zou namelijk,
onder typische omstandigheden, gezondheidsproblemen opleveren voor de volgende
generaties. In een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen kan er per definitie nooit
sprake zijn van natuurlijke vruchtbaarheid en is het daarom ook absurd om te stellen dat
het discriminatie zou zijn om niet te mogen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.
Het Europees Hof van de Mensenrechten heeft de laatste jaren ook meermaals
geoordeeld dat landen niet verplicht zijn om het homohuwelijk te erkennen.
Aangezien er binnen bepaalde religieuze middens een soort revisionisme heerst, waarbij
men de oorspronkelijke afkeuring van homoseksueel gedrag, nu bijna als het
tegenovergestelde wil interpreteren, haal ik daar nog twee zaken over aan.
9) Jezus zei niets over homoseksualiteit. Jezus zei ook niets over incest, pedofilie, seks
met dieren, BDSM, necrofilie enzovoort. Het is niet omdat Hij niet expliciet in detail alle
mogelijke seksuele gedragingen heeft besproken, dat Hij het daarom ook allemaal
goedkeurt. Hij verwees wel naar (de onverbreekbaarheid van) het huwelijk tussen een
man en een vrouw als het oorspronkelijke plan van God met de mens en aldus verwoord
in het scheppingsverhaal.
Volgens het christelijk geloof spreekt God overigens niet alleen tot de mens vanuit de
woorden van Jezus, maar doorheen heel de bijbel.
10) In de tijd van de bijbel wist men niets over homoseksuele liefde en de bijbelse
teksten die homoseksualiteit afkeren zijn dus niet van toepassing op liefdevolle
homoseksuele relaties. Dit insinueert dat zogenaamde holebi’s pas veel later in de
geschiedenis zouden ontdekt hebben wat liefde is, wat op zich al vreemd is. Anderzijds is
het ook irrelevant, want bijvoorbeeld incestueuze relaties worden ook niet plotseling goed
als ze met liefde gepaard gaan.
Wat die liefde betreft, is zich seksueel beperken tot één partner ook een belangrijke
christelijke waarde en net met dat principe blijken twee mannen het veel moeilijker te
hebben dan twee vrouwen of man en vrouw. Over losbandigheid spreekt men dan niet.
Men noemt het ‘open relaties’. Kwestie van geen negatieve connotaties op te roepen.
Anderzijds blijkt dat twee vrouwen veel sneller uit elkaar gaan dan twee mannen of man
en vrouw.
Hieronder plaats ik ter illustratie het getuigenis van Koen Crucke:
http://www.hln.be/hln/nl/944/Celebrities/article/detail/2693127/2016/05/03/Koen-Crucke-houdt-relatie-spannend-door-overspel.dhtml
“Jan en ik hebben elkaar altijd vrijheid gegeven. Want ja, ik heb avontuurtjes gehad”, vertelt Koen
openhartig in Story. “Ik heb die altijd meteen opgebiecht, en Jan zag ze telkens door de vingers. Als je
46 jaar samen bent, gebeurt dat weleens. Volgens mij zijn homoseksuele relaties op dat vlak veel
opener.” Door zijn avontuurtjes voelde Koen opnieuw vlinders in zijn buik, ook voor Jan, en dat
maakte het weer spannend. “Jan is altijd heel geduldig met mijn affaires omgesprongen. Hij inviteerde
mijn minnaars zelfs thuis, en dan gingen we samen iets eten”, zegt Koen. “Hij wilde hen leren kennen
om mij te beschermen, want als het uit was, moest hij me opvangen.” Ondanks al die avontuurtjes zijn
Koen en Jan nog steeds samen. “Ik blijf tot het einde van mijn dagen bij Jan, dat heb ik hem beloofd”,
zegt Koen kordaat. “Hij is mijn reddende engel! En met het ouder worden is mijn drang naar andere
mannen afgenomen, maar zeg nooit ‘nooit’, hé.” Of Jan zelf ook scheve schaatsen gereden heeft, wil
Koen niet weten. “Ik zou jaloers zijn…” (opmerking: doe niet aan een ander wat je zelf niet graag
hebt!)
Sta mij toe bij wijze van satire dit voorbeeld van ‘huwelijksbeleving’ te vertalen naar het
gezinsbeleid van CD&V. Laten we in ons gezinsbeleid opnemen dat het positief is als
mensen buitenechtelijke avontuurtjes hebben om hun relatie spannend te houden en de
partner, die moet maar verdraagzaam zijn en zeker niet oordelen want
verdraagzaamheid en niet oordelen zijn belangrijke christelijke waarden. De regel “doe
niet aan een ander wat je zelf niet graag hebt”, zullen we progressief-eigentijds
aanpassen en geldt vanaf nu alleen voor de ander. De ander mag dus niet doen wat ik
zelf niet graag heb, maar zelf moet ik daar geen rekening mee houden. Dat dit een
beetje tegenstrijdig lijkt, doet er niet toe, zolang je maar altijd bij elkaar blijft.